Ope landskap i Kvinnherad

Kvinneherad har vor med frå fyrste stund. Det lokale landbrukskontoret har stått skikkeleg på og jobba godt på alle kant! Ikkje berre fagleg, men også alltid med eit godt bodskap ut mot grunneigarar, uansett om dei er aktive eller passive – dei har blitt samla og har blitt veldig glade for det.

Stor press på landbruksareal krev god tilrettelegging for at dei lokale utmarksbeitane kan verta nytta godt. Her vil det ikkje berra hentast fôreiningar frå intensiv drift av grov fôrareal, men mykje frå ugjødna utmarksbeite.

Du finn

  • eit stort område tilgrensande til og sør frå Baroniet
  • eit område ved TM Samdrift (heiane)
  • eit område på Seimshagen

klikk på dei feltane under, så vil du finna meir info om dei enkelte prosjekta.

Knut Hjelmeland driv med…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Finn dei LID områda i Kvinnherad:

LID ved TM samdrift
LID tilgrensande og sør frå Baroniet
LID på Seimshagen