Fôringsplassløysingar under utprøving

Prosjektet har som mål å utvikla løysingar til sau og storfe, eller i kombinasjon. På denne sida vil du finna planar som har fått stønda frå prosjektet. Her vil du finna all infomasjon om prosjekta og kontakt til pilotane i artiklane nedanfor. 

Er det noko du saknar? Ring oss på 55 57 47 21 eller send oss ein e-post til: fmhobah@fylkesmannen.no

her finn du alle pilotane

Fôringsplass til 200 utegangar sau (125 mordyr). Overbygget fôrbrett med eteplassar på begge sider. Det er lagt opp til 24 cm eteplass pr dyr. Fôrlager/ fôrsentral for plass til lagring av pressede høyballer. 

10 cm betonplate på fôrplassen, fôrbrett og i fôrsentralen. Fôrbrettet er hevet 15 cm i forhold til oppstillingsplassen for dyra. 10 cm oppkant rundt støpeplaten for å kunne skrape gjødsel med ein liten traktor/ bobcat. Fôrlageret er bygga med trekledning, tett men luftig. Fôrplassen er elles bygget utan vegger, kun endevegg med god takutstikk.

Det er lagt vekt på at konstruksjonen skal vera lett og sjølvbyggervenleg og at den skal vera enkel å tilpasse til ulike besetningsstørelser. Terrenget rundt er vald med tanke på at det ikkje skal bli så mykje opptrakket og blaut rundt fôrplassen (steinfylling). 

Kostnader er stipulert til:

Grunnarbeid, planering, masseutskifting:  200m2 = 30.000,-

Betongplate: 140m2 = 56.000,-

Vegger og porter i fôrlager: 45.000,-

Endevegg: 5.000,-

Søyler og bjelker for tak: 52.000,-

Takplater: 170m2 42.500,-

Uforutsette kostnader, ca. 10%: 23.500,-

SUM: 254.000,- (eks moms)  

Prosjektet fekk ei løyving på kr 130.000,-. 

Som fôringsplasspilot stiller Ulveseth til markdagar og tar imot besøk – har du spørsmål kan du ta direkte kontakt med Atle Ulveseth på telefon: 982 52 223. 

Ope fôringsplass til 30 storfe på spaltar med oppsamlingskum. Stålkonstruksjon med søylar til tak, laget av trevirke og stål og takplater på søylar.

30 eteplassar utan lås med 80 centimeter eteplass per dyr. 2 meter høyt rekkverk rundt gjødselkummen.

Bygget vert sett opp på gruset plass/ steinfylling. Gødselkummen tømmes med gullevogn og har en lagerkapasitet på XXm3.

Fôringsplass vert betjent med traktor med frontskuff for å leggje ut fôret.

Kostnadene er stipulerte til:

Grunnarbeid:
Tegning prosjektering nok. 18.500,-
Av gravning 6 timer a 850,- nok. 5.100,-
Planering av stein 30 timer a 850,- nok. 25.500,-
Forskaling 10 timer a 480,- nok. 4.800,-
Forskalingsblokk 84 m2 a 148 nok. 12.432,-
Armering til forskallingsblokk 432 meter a 14,- nok. 6.042,-
Betong til plate, renne og kum 68,5 m3 x 1400,- nok. 95.900,-
Betongarbeid 2 mann i 4 dager. 64 timer a 600,- nok. 38.400,-
Spalte plank ( transport 20.000,-) nok. 50.000,-
Montering spalte plank 3 timer a 600,- nok. 1.800,-
Armerings matter 200 m2 x 44,- nok. 8.800,-
Armering dekke 420 meter x 14,- nok. 5.880,-
Totalt Grunnarbeid kr:  273.154,-

Stålbygg:
Søylefundament 5 stk. a 450,- nok. 2.250,-
Stålrør 200 x 200 mm. 75 meter 800,- ( Galv.) nok. 60.000,-
Sveising 24 timer a 480,- nok. 11.520,-
Blikkenslager nok. 15.500,-
Trevirke til tak nok. 8.976,-
Skruer nok. 1.500,-
Plater til tak 21 x 8,5 meter = 179 m2 x 110,- nok. 19.690,-
Montering 32 timer a 480,- nok. 15.360,-
Totalt stålbygg: kr:134.790,-

Innredning:
30 spiseplasser uten lås a 760,- nok. 22.800,-
To meter høyt rekkverk rundt gjøsel kummen 840 x 26 meter nok. 21.840,-
Skruer nok. 1.800,-
Søyler til rekkverk 8 stk. a 450,- nok. 3.600,-
Totalt innredning kr: 50.040,-


Total kostnad på foringsplass til 30 storfe: NOK. 457.984,- + mva.

Prosjekt- og byggeplanen og har en del plasser der ein kan innspare litt:
Tegninger kr. 10.000,-
Bruke forskalingsblokk til nok. 12.432,-

Graving og planering med eget utstyr. nok. 15.300,-

Kjøpe brukt spalte plank. nok. 25.000,-
Ikke galvanisere bygge. 75 meter x 300,- nok. 22.500,-
Kjøpe billige plater til taket. 179 m2 x 30,- nok. 5.370,-

Totalt sparing kr: 90.602,-

Kostnad etter sparing NOK. 367.382,- + mva. 

Prosjektet fekk ei utvida løyving på kr: 180.000,-

Lettvint foringsplassløysing til 35 (45) sauer på Tungesvik Gård i Skånevik.

Fôring via Reime fôrkasse (islandsk fôrhekk: 160*300 cm). 8-10 dyr per meter boks. Trekonstruksjon på betonklossar som fundament. Jorddamm med strekkmetall og flislag på membran og oppsamling av veske på nedsiden av dammen og videre oppsamling i tank.

Målene på bygget: 3,6m (bredde) * 5m lengde. Avstand utsiden av bygget til fôrkassen: 1m. (Det vil kome større takutstikk enn på skissa).

Bygget er av trevirke og har torvtak for å få tyngde til å motstå vind og vær på ein god måte samtstundes som den vil bli anonym i terrenget.

Mating av fôrkassa via traktor og frontskuff.

Kostnadsoverslag på foringsplass:

Rydding av tomt i timer egeninnsats: 40 kr 250,00, sum: kr 10 000,00

Graving av vei og rensking av tomt før oppfyllling, timer med egen gravemaskin 14 tonn: 10 kr 500,00 sum: kr 5 000,00
Oppfylling med stedlige sorterte massser, timer med egen gravemaskin 14tonn : 20 kr 500,00 sum: kr 10 000,00
Tilkjøring av masser 0-8mm, inkludrer kjøp og transport i tonn. 40 kr 162,00 sum: kr 6 480,00
Membran RS 1 kr 17 500,00 sum: kr 17 500,00
Rør og tank til oppsamling av avrenning. RS 1 kr 20 000,00 sum: kr 20 000,00
Martealer til bygging av huset ink tak av torv fra egen sag. RS 1 kr 25 246,00 sum: kr 25 246,00
Beslag, takrenner, skruer og spiker. RS 1 kr 5 000,00 sum: kr 5 000,00
Forkasse komplet ing strekmetall. RS 1 kr 32 000,00 sum: kr 32 000,00
Oppseting og ferdistiling av forplass, egen innsats i timer. 120 kr 250,00 sum: kr 30 000,00
Sum total eks mva: kr 161 226,00

Mva kr 40 306,50,
Sum total ink mva. kr 201 532,50


Detaljer for Materialer til bygging av huset ink tak av torv fra egen sag.RS

Reisverk i 196x196mm i meter: 42 kr 78,00 sum: kr 3 276,00
Taksper 48x196mm i meter: 90 kr 38,00 sum: kr 3 420,00
Undertak rupanel: i m2: 20 kr 100,00 sum: kr 2 000,00
Membran 1 kr 7 500,00 sum: kr 7 500,00
Kledning til vegger, ukantet stående i m2 20 kr 40,00 sum: kr 800,00
Diverse grinder i 96x124mm i m 50 kr 45,00 sum: kr 2 250,00
Stendere fra bakkenivå og opp til tak i eik. 4 kr 1 500,00 sum: kr 6 000,00
Torv 1 kr 0,00 sum: kr 0,00
Sum materialer eks MVA sum: kr 25 246,00

Prosjektet fekk ei løyving på kr 85.000,-

Fôringsplassen som ligger på Sunde i Kvinnherad kommune, er en av seks fôringsplasspilotene i Fôringsplassprosjektet. Fôringsplassen, med kapasitet til 16 storfe, bygges i et beiteområde med utmark og skog. Driften skal starte i månedsskiftet oktober- november 2017.

Eteplassene blir avgrenset av stålrør med ca. 75 cm eteplass per dyr. For å redusere fôrspill blir fôrbrettet 20 cm høyere enn gulvet, med en 10 cm kant på begge sider.

Gulvet skal bygges av betongspalter med to oppsamlingskummer som har 40 m3 kapasitet til sammen. Denne størrelsen er valgt med tanke på kostnader og størrelse på betongspalter. Med dimensjonene på 54×360 er det ikke behov for dragere. Gjødselkummen tømmes ved hjelp av en vakuumvogn. Reisverk skal være i tre som blir boltet fast i betongdekket med høydejusterbare søylesko. Taket blir tredekket slik at det avgir lite støy ved nedbør og det avstiver konstruksjonen godt.

Fôrbrettet skal være 150 cm, som gir dyrene mulighet til å få tak i alt fôret når de eter fra begge sider. Rundballer på ca. 120-130 cm i diameter skal plasseres med hjelp av lesseapparat med påmontert balleskjærer som deler rundeballen i to halvmåner.

Budsjetterte kostnader (alle priser ekskl. mva)

Materialkostnader:

Pukk/singel 8-32 kr 200/m3. 30 m3. kr. 6.000.-

Forskalingsblokk kr. 250/m2. 55m2. kr. 13.750.-

Betongspalter 54 cmx360 cm. Kr.3500/stk. 10 stk. kr. 35.000.-

Armering til vegger 12mm kr. 10/m. 400m. kr. 4.000.-

Armeringsmatter til golv kr. 50/m2. 60m2. kr. 3.000.-

Betong til forskalingsblokk kr. 2000/m3. 5m3. kr. 10.000.-

Betong til plater kr. 2000/m3. 7m3. kr. 14.000.-

Stålrør til eteplass 6m lengder kr. 745/stk. 5stk. kr. 3.725.-

Reisverk og takkonstruksjon 2×8 kr. 28/m. 290m. kr. 8.120.-

Kledning til tretak og gavlene kr. 140/m2. 130m2. kr. 18.200.-

Takrenner og nedløp 29 m kr. 35/m. kr. 1.015.-

Grinder til å dele av foringsplassen kr 1500.- 4 stk. kr. 6.000.-

Impregnering til tak og gavl kr. 150/l. 20l. kr. 3.000.-

Ventiler til gjødselkum. kr. 1200/stk.- 2 stk. kr. 2.400.-

Festematriell kr. 10.000.-

SUM kr.138.210.-

Arbeidskostnader:

Grunnarbeid. 32 t. Mann og maskin i fire dager. Kr 850/t. kr. 27.200.-

Betongarbeid. 24 t. Kr 600/t. kr. 14.400.-

Transport av betong fra bilveg til foringsplass. Kr. 8.380.-

Snekkerarbeid. Innleid. 24 t. Kr 480/t. kr. 11.520.-

Egeninnsats. 80 t. Kr 250/t. kr. 20.000.-

Innleid egeninnsats. 40 t. Kr. 250/t. kr. 10.000.-

SUM kr. 97.500.-

Budsjettetere kostnader totalt: kr.235.710.-

Prosjektet har fått kr. 120,000,- i tilskudd til bygging av fôringsplassen og deler av grunnarbeidet.

Fôringsplass til sau og geit på Seim

Fôringsplass til sau og geit på Seim i Lindås kommune er en av de seks fôringsplasspilotene i fôringsplassprosjektet. Fôringsplassen har kapasitet til 115 sau og geit til sammen. Gårdbrukeren Christian Tyssebotn forventer å ha fôringsplassen ferdig rundt juletida 2017.

Fôringsplassen bygges mellom to små bakker som en finner typiskvis i utmarken langs kysten. Det skal skytes litt ut fra bakkene, slik det blir plass til en gjødselkum, henholdsvis gjødselkjeller. Denne har en åpen side, slik det er mulig å tømme møkka med traktor fra sørsiden. Det er to åpne side mot både nord og vest, mens det er veggene mot sør og øst har vegger for vær og vind. Veggene på fôringsplassen er planlagt med stålplater men den endelige beslutningen er ikke tatt – kanskje blir det trepanel istedenfor. Takrenner beskytter dyrene mot drypp fra taket.

Ved bruk av 2 fôrhekk (dimensjon på 1.6×3.2 meter) der dyrene kan ete fra begge sider, vil det være kapasitet opp til 8-10 dyr per meter.

For å tilfredsstille mattilsynet sine krav om le, vil Christian sette opp en Futurahall som dyrene skal benytte det etter behøv siden beitet ikke byr på naturlig le fra vegetasjonen.

Budsjetterte kostnader (alle priser ekskl. mva i kroner)

Grunnarbeid inkludert sprengning og gravearbeid 40,000

Betong 25,000

M.I.K stepp plastrister og bærebjelker 60,000

Appetitt forhekker 71,400

Veggplater 9,500

Takplater 23,500

Trevirke 44,480

Arbeid/Montering 250×100 timer 25,000

Total sum 298,880

Fôringsplasspiloten har fått kr. 150,000,- i tilskudd til bygging av fôringsplassen og deler av grunnarbeidet og forventes i drift fra januar 2018.