Å vera fadder - noko for meg?

I dag opplev ein store endringar på marknadsida og den tekniske utviklinga går fortare enn nokon sinne før. «Bonde»biletet er ikkje det same lenger likevel sidan mange nye næringar har funne inn på tunet hjå den enkelte.

Lokalkunnskap og praktisk erfaring vil vera alltid grunnleggjande, uansett kva det måtte gjelde – slåttetidspunkt, sorter, raser, klima, tilgang på ressursar med mykje meir. Ein fadder vil her vera ein av DEN viktigstea adressa for å hjelpe her med sin erfaring som nybrukaren vil mangle. Ikkje berre det, å ha nokon å drøfte noko med er av stor verdi for dei som går med idear og store planer.

Har du drive ein del år som bonde, ynskjer å styrkje næringa i nærområdet (det må ikkje alltid vera din næraste nabo) og tykkjer det som gøy å hjelpe til her og der med råd – så burde du ta kontakt!

I prosjektet er det anslått bruk for 15 timar i året (alltid mogleg å få meir sjølvsagt) og eit godjerdsle av 300,- kr/ timen til fadderen. Det vil vera nybrukarane som tek seg av innrapporteringa som gjerast via eit enkelt protokollhefte.

Saman med 10 aktørar skal ein lukkast:

1. Hordaland Bondelag, 2. Hordaland Bonde og Småbrukarlag, 3. Norsk landbruksrådgiving, 4. Nortura, 5. Hordaland Sau og Geit, 6. Mattilsynet, 7. Skogeigarlaget Vest, 8. Fadder, 9. Landskap i drift, 10. Landbrukskontor.

Tykjer du det som interessant?

Ta er det berre å ta kontakt med oss og meld deg inn som fadder! Du vil få ei kort innføring og ein takknemlege nybrukarar som du kan hjelpa til med ditt kunnskap, nettverk og erfaringar.

Prosjektet har fått god stønad via RUL midlar frå Hordaland fylkeskommune og vil vera ut 2016.

Send e-post til Bastian Hoffmann: fmhobah@fylkesmannen.no

Du kan også ringja til prosjektleiaren Bastian Hoffmann på:

Tlf: +47 55 57 2147
Mobil: +47 41 034 096

Fadderprosjektet, noko for deg?

Har du drive ein del år som bonde, har erfaringar du har lyst å dela. Du tykjer det som gøy å hjelpa til her og der med råd – så burde du ta kontakt!

Bastian Hoffmann

Tlf: 55 57 21 47

Mobil: 41 034 096

fmhobah@fylkesmannen.no