Vil du gjerda inn eit større beiteområde bør du vera rask no! - Landskap i drift

Vil de rydde og gjerda inn store beiteområde? Vi hjelpar dykk!

Landskap drift prosjektet har kr 500.000 att til rydding og inngjerding av større, samanhengande beiteområde. Frist for å sende inn skisse er 4. juli.

Det løner seg å vera fleire grunneigarar som går saman for å få til eit fellesbeite i utmark. Er du einaste aktive grunneigar som har dyr, men fleire naboar som har aeeal men inga beitedyr? Då kan du delta i like måte ved å teikna ei 10 årskontrakt for at dei stillar arealet sitt til disposisjon. 

Send ei skisse til oss - rask og enkelt. Så får du rask svar - inviter oss gerne på synfaring også! Etter attendemelding frå oss kan du setja i gong med søknadsskrivinga. 

Så meir på nettstaden vår kor lett du/ de kan koma i gong.

Vi ser fram til å høyra frå deg/ dykk!

Finn meir ut om prosjektet:

Om LID

Om LID

Les mer

Korleis koma i gong?

Korleis koma i gong?

Les mer

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Les mer