Velkommen til våre nye nettsider - Landskap i drift

Velkommen til våre nye nettstad!

Landskap i drift har fått nye sider, nytt innhald og nye funksjonar. Enkelte plassar manglar det innhald, men den kjem snart. 13. mai kjem det nytt påfyll!

Me håpar det de er tålmodige med oss og kjem attende for å lese meir om det fantastiske arbeidet brukarane gjer for å produsera mat frå utmark!

 

Beste helsing

 

prosjektleiar

 

Bastian