Markdag: utmark som ressurs - skjøtsel og økonomi - Landskap i drift

Fadderprosjektet arrangerer markdag

Praktiske vurderinger og riktig framgangsmåte står høyt prioritert på dagens program.

Praktiske vurderinger og riktig framgangsmåte står høyt prioritert på dagens program.

Markdag: Utmark som ressurs - Skjøtsel og økonomi

Søndag 30. august skal Fadderprosjektet til Landbruksavdelinga ved Fylkesmannen i Hordaland arrangera markdag med tema "Utmark som ressurs - Skjøtsel og økonomi" på Varegga sine beiteområde ved byfjellene (Bergen). 

Her vil det verta gitt ei praktisk innføring i kva som skal til for å rydda og halda beitet i hevd, kor arbeidskrevjande det vil vera og kva økonomiske fordelar ein kan ha av det, samt regelverk i forbindelse med det å ha dyr i utmark.

Med på laget denne dagen er:

  • Bastian Hoffmann, leiar for Fadderprosjektet og Landskap i drift
  • Karluf Håkull, rådgivar hos Nortura
  • Arve Viken, Vetrinær hos Mattilsynet
  • Leif Trygve Berge, rådgivar hos Norsk Landbruksrådgiving Hordaland
  • Gunnlaug Røthe, rådgivar hos Norsk Landbruksrådgiving Hordaland

Kva som skal skje på markdagen
Under temaet "Utmark som ressurs - skjøtsel og økonomi", vert det fyrst ei markvandring med praktiske øvingar (vurdering av beiteverdi, ryddetid, bonitet) med rådgjevarar frå NLR Hordaland. 

Vi skal sjå på beitene som Kjell Aardal har rydda på Bratland og så gå vidare til Varegga grunneigarlag sitt fjellbeite saman med Svein Haavik. Der skal vi sjå på den opprinnelege trassèen for tverrgjerdet, status på gjerdet og diskutere tiltak for skjøtsel i dei beiteområda som ikkje er rydda.


Deretter vert det samling med innlegg frå Nortura og Mattilsynet, med litt grillmat attåt. Det vert moglegheiter for å stilla spørsmål og diskutera løysingar.

Ynskjer du å delta på "Utmark som ressurs- Skjøtsel og økonomi"?

Meld deg på til ester.helland@nlr.no tlf: 98245842 eller via påmeldingsknappen.

Stad: Kjell Aardal, Øvre Brattland, Brattlandsvegen 146, Haukeland
Dato: 30. August 2015
Tid: 12:00-17:00
Servering av grillmat fra Nortura

 


PåmeldingBeiteområdet Varegga Gruneigarlag

Beiteområdet Varegga Gruneigarlag

Møteplass hjå Kjell Aardal, Øvre Brattland, Brattlandsvegen 146, Haukeland