Startskudd for evaluering av fôringsplasspilotene - Landskap i drift
Fôringsplass på Dyngeland under oppbygging

Fôringsplass på Dyngeland under oppbygging

Startskudd for evaluering av fôringsplasspilotene

Etter prosjektet ble startet opp, har 5 kandidater fått løyvd midler gjennom prosjektet til sine fôringsplasser. Nå skal disse evalueres de neste månedene.

Totalt er det snakk om 2 foringsplasser til storfe, 2 til sau, og 1 til kombinert bruk for sau og geit. Nå skal disse følges gjennom høst- og vintersesongen. Vi vil se på hvordan ulike løsninger fungerer.

For å kunne gjennomføre dette evalueringsarbeidet har Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving ansatt en egen prosjektleder. Arbeidet krever studier i felten og en del analysearbeid i etterkant. Prosjektleder og kontakt for evalueringa er Digge T. Kibreab hos Fylkesmannen.

 Alles fôringsplasser er forskjellige når det gjelder bygningsmåten, driftsmåte og lokalisering i fylket. Dermed håper vi at disse pilotene vil kunne gi oss overførbar informasjon og vil være til inspirasjon for andre bønder

Dette er fôringsplassene:

  1. Fôringsplass til uteganger sau på Ulseth i Fjell
  2. Fôringsplass til 30 storfe på Dyngeland i Bergen
  3. Fôringsplass til sau i beitesesong på Skånevik i Etne
  4. Fôringsplass til sau og geit på Seim i Lindås
  5. Fôringsplass til storfe på Sunde i Kvinnherad

Prosjektlederen er nå i gang med å besøke fôringspilotene og samle data for å kunne evaluere foringsplassene med tanke på hvor godt de oppfyller kravet om en bærekraftig og miljøvennlig beitedrift.

For å få best mulig overføringsverdi fra slike prosjekt er det viktig at man deler erfaringene fra fôringsplasspilotene, for eksempel på markdager, informasjonsmøter og media. Fylkesmannen og Norsk Landbruksrådgiving(NLR) samarbeider om dette for å finne gode løsninger for fôringsplasser som oppfyller krav til god dyrevelferd, funksjonsmåte, driftstrygghet, økonomi og optimal oppnåelse av ønskelig effekt ift. oppsamling av møkk, fôrtilbud og dyrehelse. Prosjektlederen planlagt to markdager i løpet av 2017 og 2018.

Fôringsplassene vil bli observert over en lengre tidsperiode (oktober- januar) for å samle inn mest mulig data. Prosjektlederen vil gjennomføre intervjuer med bøndene og feltobservasjoner av dyrene.  for å få informasjon om hvordan de oppfører seg på fôringsplassene på utmarksbeitene.

Ta kontakt med Digge T. Kibreab tlf: 55 57 20 84 eller epost:fmhodtk@fylkesmannen.no om du har spørsmål ang. evalueringsarbeidet.