Opning av ny fôringsplass på Ulveseth - Landskap i drift

Opning av fôringsplass for utegangar sau på Ulveseth (Fjell)

Fyrstemann ut - Ulveseth og Signalen beitelag er pilot i fôringsplassprosjektet vårt og er fyrst ute med invitasjon til markdag 16. januar kl 13.00- 14:30.

Alle interesserte er inviterte til å komme og kikke innom, stille spørsmål og bli inspirert til å tenkje nytt innanfor beitedrift og utnytting av beiteressursane, klimatilpassing og miljø. 

Opninga skal feirast og det er lovet varm mat - om du/de melder seg på, så har vi betre styring på matserveringen - fint om du/ de vil melde seg på via skjemaet til høyre her på sida.  

Fylkesmannen si landbruksavdeling ynskjer velkomen til ope fôringsplass på vegane av Ulveseth og Signalen beitelag. 

 

Vil du lese meir om denne fôringsplassen? Klikk her:

Slik finn du fram til fôringsplassen:

Fra Bergen til Vadvatnet via Rv555.

29 min (23 km)

Ta Nøstegaten, Torborg Nedreaas' gate og Bredalsmarken til Rv555
Følg Rv555 til Fv555 i Fjell

Kjør inn (ved kirken) på Rv 559 og hold til Ulveseth skule

Fortsett på Fv559 til Ulveseth skule, ta så inn til høyre, hold deg på høyre ved neste vegkryss og fortsett rett fram til neste vegkryss og så hold deg igjen på høyre. i ein stor høyre sving ligg det eit vegkryss, her tek du til venstre gjennom skogen og fylgjer vegen til du ser fôringsplassen på venstre side. Du kan slå inn "Vadvatnet" i GPSen din.

Google maps bringer deg nesten fram til målet. Du kan kjøre heile vegen med bil. Fôringsplassen ligg rett med vegen på venstre side.

Påmelding (helst innan fredag 15.januar)


Spørsmål ang arrangementet?

Ta kontakt med arrangøren på telefon:
982 52 223 (Atle Ulveseth)