Landskap i drift - Landskap i drift

Landskap i drift - ope landskap gjennom aktiv drift

Ope landskap. Fleire beitedyr. Samarbeid. Miljø- og klimatilpassa matproduksjon. Trivnad. Næringsutvikling. 

Våre prosjektområde

Samarbeid + gjerde + beitedyr = ope landskap

Legg ut bilete på instagram med hashtag #landskapidrift og dei vil synast her:

#landskapidrift