Foringsplassprosjekt - Landskap i drift
Skisse fôringsplass til 45 uteganger sauer på Tungesvik gard, Skånevik

Skisse fôringsplass til 45 uteganger sauer på Tungesvik gard, Skånevik

Föringsplassprosjekt - eit viktig styringselement for beitedrift

Utefôring. Miljøvenleg handtering av husdyrgjødning i marka. Styring av beiteaktivitet gjennom tillegsfôring. 

Du fôrer ute, har utegangardrift heile, eller delar av året?

Tillegsfôring kan føra til ei konsentrasjon av møkk på sama plassen, trakkskader og smitteplass. God jordbonitet, timing avbeiteslepptidspunktet og styring dyretall er likeviktig som å tilby fôr om ein vil drive utefôring på ein forsvaleg måte.