Fagmøte bynært landbruk, Stend jordbruksskole - Landskap i drift
Åpen Gård Stend Foto Kenneth Skjold Bondelaget

Åpen Gård Stend Foto Kenneth Skjold Bondelaget

fagmøte bynært landbruk på Stand jordbruksskole 2. juni kl 19:30

Prosjektet «Bynært Landbruk» i regi av Bergen og Os sau og geit, Bergen Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving Hordaland inviterer til fagmøte på Stend Jordbruksskule.

Tema på møtet er ganske så bredd utvalde:.
- friluftslov
- beite og gjerderett
- tiltak i kulturlandskapet
prosjekt i regi av fylkesmannen:
- prosjekt landskap i drift
- fadderprosjekt
- fôringsplassprosjekt
- alt om aktivitet i prosjektet bynært landbruk framover.

Me byr på gode innlegg og kaffi, og me håpar du kjem for å delta med gode diskusjonar, beste helsing frå vertane

Spre eventen til andre!


Invitasjon til fagseminar på Stend jordbruksskole 2 juni

Download!

Er du på facebook?

Sjå her arrangementet på Facebook: