Fadderprosjektet - noko for deg? - Landskap i drift

Om fadderprosjektet

Møt ein fadder som kan svare på dine spørsmål! Velkomen til å delta! Fadderprosjektet er eit tilbod for nye brukarar for å få påfyll av kunnskap og tilgang på nettverk.

Gjennom dette prosjektet ynskjer fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling å leggja til rette for meir trivnad, auka kompetanse, tettare fagmiljø og meir samarbeid (t.d. sanking, hausting, avløysing, innkjøp av driftsmidlar og mykje meir). Prosjektet legg til grunn et tett samarbeid med andre rådgjevingstenester.

Fadderprosjektet, noko for deg?

Ny på garden – eller i ferd med å bli matprodusent? Fadderprosjektet er eit tilbod for nye gardbrukarar, matprodusentar og dei som skal bli det i framtida.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Les mer